Jönköping - Swebuss Söndag 17/9 13:35 Landvetter 15:20
Turkish Airlines TK1800 (Airbus A321) 18:10 GOT Göteborg 3h 25m
Väntetid: 3h 00m 22:35 IST Istanbul (+1h)  
Turkish Airlines TK338 (Airbus A321) 01:35 IST +1 Istanbul (+1h) 2h 45m
Flygtid:  9h 10m 05:20 GYD +1 Baku (+2h)  
PRIS 3290 (Normal pris)      
Turkish Airlines TK337 (Airbus A321) 06:35 GYD Baku (+2h) 3h 10m
Väntetid: 6h 00m 08:45 IST Istanbul (+1h)  
Turkish Airlines TK1799 (Airbus A321) 14:45 IST Istanbul (+1h) 3h 30m
Flygtid: 12h 40m 17:15 GOT Göteborg  
Landvetter - Swebuss Måndag 25/9 19:00 Jönköping 20:45

Planet från Landvetter till Istanbull var 2h00m försenast. Ett antal pasagerare missade sina anlutningar.

17-10-09

Safran Hotel - 7x50 AZN = 350 AZN 1677:85 SEK (4:793)

Jeyhun Hajibeyli Street 282, Baku, AZ1069 Azerbaijan

Kostnad för resan 17-25 Sep 2017

Flygresa 3140 SEK 3377:00
Buss Landvetter 179 SEK
Mat mm Flygresa 25TRL .58 SEK
Visum Azabajan .24:00 USD .198:00
Safran Hotel **** 350AZN 207:00 USD 1749:00
Växlat 80USD / 10EUR (4,997) 155:30 AZN .776:00
Combo L/D m.m.           91:34

Dags kurser
8:45 ($) 10:00 (€)
-------------------
Inköp kurs (-342kr)
7:26 ($) 9:95 (€)

ÖL                       14:40
Kaffe och fika           10:60
Dricka m.m.              .7:04
Transport (Taxi 20AZN)   28:70
Rest                     .3:22
SUMMA för resan   6100:00

Mina bilder

7 Dagas temp

SOL - Regn 0mm

Dag 25C - 33C

Natt 17C - 21C

 

E-visa för singelvisum introduceras från och med den 10 januari 2017

Singelvisum (affärsvisum/turist/privat) giltiga max 30 (nu mera 90) dagar måste sökas online. Avgift 20 USD. Alla andra visumtyper måste sökas via ambassaden. Under rubriken ”Typer av visum” kan ni se kraven för dessa.Visa fee 20 USD (+4USD) ~200kr

https://evisa.gov.az/en/

Foreigners and stateless persons should apply for electronic visa at least 3 (three) working days before their planned date of arrival in the Republic of Azerbaijan. *** The expiry date of the applicant’s passport or other travel document should be at least 3 (three) months later than the expiry date of e-Visa . *** After the payment of the fee, a notification on the acceptance of the application is sent to the applicant's e-mail address and monitor screen
Baku Regional Migration Department Address: 189 Ataturk avenue, Baku city  Klicka här
Tel:   (012) 598-09-74   (012) 561-87-54
E-mail: baki@migration.gov.az      Registration upon place of stay by e-mail: qeydiyyat@migration.gov.az

 

Public transport from Baku Airport

Fare on the Baku Bus - H1 express bus is 1.30 AZN when paying with BakiKART smart card and 1.50 AZN when paying with a one-time travel ticket. Smart cards and travel tickets can be purchased at ticket machines in the left from the exit of Terminal 1 and in the right from the exit of Terminal 2.

There is a direct express minibus route number 116 operating from the airport to Baku city centre. Service runs every 30 minutes beginning from early in the morning until late night. The bus leaves outside the airport building, across the parking area. The service terminates at S. Vurgun’s Park on the 28 May Street. The journey takes approximately 30–40 minutes. (0:40 AZN)

 

Reseinformation Azerbajdzjan

Avrådan

Med anledning av säkerhetsläget avråder Utrikesdepartementet tills vidare från icke nödvändiga resor till Nagorno-Karabach och de av Armenien ockuperade angränsande områdena i Azerbajdzjan. Beslut om avrådan fattades den 24 juli 2008. Avrådan gäller tills vidare.

Aktuella händelser

Sedan september 2015 har den militära aktiviteten i det nordvästra gränsområdet mellan Azerbajdzjan och Armenien ökat. Den 2 april 2016 påbörjades en ytterligare eskalering av våld längs kontaktlinjen mellan Armenien och Azerbajdzjan. Den 5 april ingicks en vapenvila men läget är fortsatt spänt. Det förekommer skottlossning och beskjutning på båda sidor, särskilt i regionerna Tovuz och Gazakh.

Svenskar i regionen uppmanas att iaktta försiktighet i dessa regioner samt att noga följa lokala myndigheters anvisningar vad gäller personlig säkerhet. Resor till gränsområdet kan medföra risker.

Svenska resenärer uppmanas i allmänhet att undvika plötsliga folksamlingar och demonstrationer samt att hålla sig informerade om läget på vistelseorten och noga följa lokala myndigheters anvisningar i säkerhetsfrågor.

Allmänna säkerhetsläget

Azerbajdzjan är ett relativt säkert resmål. Den fysiska säkerheten betraktas generellt som god. Fordons­trafiken är den största riskfaktorn för enskilda i den dagliga tillvaron.

Risken för en eskalering av konflikten med Armenien ska inte ignoreras, vilket bland annat märks på en stor och växande azerbajdzjansk försvarsbudget under senare år. Efter kriget med Armenien om Nagorno-Karabach under 1990-talets första hälft råder nu vapenstillestånd, men skottlossning förekommer nästan dagligen utmed stilleståndslinjen. Nagorno-Karabach kontrolleras av armeniska trupper, liksom området mellan Nagorno-Karabach och själva Armenien. Vissa av dessa områden är fortfarande minerade. Besök vid stilleståndslinjen samt hela gränszonen mellan Armenien och Azerbajdzjan bör undvikas. Det gäller även gränsen mellan den azeriska enklaven Nachtjivan och Armenien. Som en följd av konflikten om Nagorno-Karabach är gränserna mellan Azerbajdzjan och Armenien stängda. Även de områden som gränsar till Dagestan i Ryska Federationen bör undvikas.

Under senare år har deltagare i folkliga eller politiska manifestationer ibland behandlats hårt av ordningsmakten. Det har även förekommit att journalister som bevakat sådana manifestationer frihetsberövats. Stor försiktighet bör iakttas i anslutning till eventuella demonstrationer, och stora folksamlingar bör undvikas. Utlänningar kan av polisen anmodas identifiera sig, varför man som resenär bör ha sina papper tillgängliga och i ordning.

Terrorism

Under senare år har det märkts en ökad verksamhet bland extremistiska organisationer i  Azerbajdzjan. Myndigheterna i landet ägnar stora resurser till att bekämpa terrorism. Den 26 november 2015 genomförde myndigheterna ett tillslag i staden Nardaran, vilket ledde till sammandrabbningar mellan polis och islamiska grupper. Lokala myndigheter har därefter vidtagit vissa säkerhetsförebyggande åtgärder.

UD manar svenska resenärer i Azerbajdzjan liksom i övriga Europa att vara vaksamma och försiktiga, i synnerhet på offentliga platser, i och omkring offentliga byggnader, vid turistattraktioner, på allmänna transportmedel, i butikscentra och på andra platser med större folksamlingar. Resenärer bör hålla sig informerade om utvecklingen på vistelseorten och följa de lokala myndigheternas anvisningar i säkerhetsfrågor.

Läs mer om terrorism och turism på regeringen.se

Naturförhållanden / naturkatastrofer

Azerbajdzjan är beläget i ett område som ganska ofta drabbas av jordbävningar. Den senaste stora jordbävningen inträffade år 2000, men den förorsakade endast smärre materiella skador. Luftens kvalitet i Baku har förbättrats genom utlokalisering av oljeindustrin men är tidvis fortfarande så dålig att den kan orsaka problem för personer med disposition för luftrelaterade sjukdomar.

In- och utresebestämmelser

Svenska medborgare behöver visum till Azerbajdzjan. Viseringar utfärdas av Azerbajdzjans ambassad i Stockholm. Visum utfärdas inte på flygplatsen. Det utfärdas heller inga viseringar vid andra gränsstationer (båt, järnväg, landsväg) och landgränsen mot Ryssland (Dagestan) är stängd för utlänningar. För att undvika böter vid hemresan måste utländska medborgare som vistas i Azerbajdzjan i mer än tio dagar registrera sig hos landets migrationsmyndighet. Registreringen måste ske inom tio dagar. Registrering kan även göras online. Följ denna länk för att tillgå detaljerade instruktioner.
Automatiskt översatt text på svenska:
Utlänningar eller statslösa personer som har för avsikt att stanna mer än 10 dagar inom en Azerbajdzjans ska få registrerade på nätet (genom att ange "registrering vid vistelseorten" sektionen placeras under "E-tjänster" fönster den officiella webbplatsen för tjänsten - https://migration.gov.az/cat.php?scatid=067&lang=en ) eller genom att direkt applicera till regionala avdelningar migration inom 10 dagar efter ankomsten i landet.

Azerbajdzjans ambassad i Stockholm, viseringsinformation

Hälso- och sjukvård

Inga obligatoriska vaccinationer krävs för inresa till Azerbajdzjan, men vaccinering mot stelkramp, polio, gulsot och difteri rekommenderas. Fall av fågelinfluensa, tuberkulos, rabies och malaria har förekommit. Vattenledningsvattnet är inte drickbart. Den offentliga sjukvården är bristfällig, men privat vård och utländska relativt välutrustade läkarstationer finns att tillgå i Baku.

Lokala lagar och sedvänjor

Militära anläggningar bör inte fotograferas. Utan föregående tillstånd bör inte heller religiösa mål fotograferas. Kaviar får föras ut ur landet endast i små mängder för privat bruk (250 gram/person, som beläggs med exportskatt). Det finns särskilda regler för utförsel av mattor och antikviteter.

Azerbajdzjan är en sekulär stat med muslimsk kultur och religion. Den islamska läran iakttas generellt inte särskilt strikt. På landsbygden råder ofta ett mer konservativt synsätt och utmanande klädsel bör generellt undvikas. Det azeriska språket är nära besläktat med turkiska. Dessutom talas ryska allmänt i de större städerna och på sina håll engelska.

Kriminalitet och personlig säkerhet

Den fysiska säkerheten är generellt god. Brottsligheten utgör ingen påtaglig fara för utländska turister. Normal försiktighet bör dock iakttas, särskilt av kvinnor och efter mörkrets inbrott. Azerbajdzjan har blivit ett transitland för narkotikahandel, och drogmissbruket har ökat. Straffen för innehav, användning och smuggling av narkotika är stränga.

Trafiksäkerhet

Trafiksäkerheten är betydligt sämre än i Sverige. Trafikreglerna följs inkonsekvent och trafiken får betraktas som farlig för både bilister och fotgängare. Fortkörning, allmän vårdslöshet och brist på hänsyn är vanligt förekommande i trafiken.

Försäkringsskydd

Det är viktigt att du är rätt försäkrad innan du påbörjar resan till Azerbajdzjan, eller har kontrollerat om reseförsäkring ingår i din hemförsäkring. Med reseförsäkring kan du få hjälp om du blir sjuk, skadad eller behöver sjuktransport till Sverige, något som annars kan bli mycket kostsamt.

Övriga upplysningar

I nödsituationer kan man kontakta Sveriges ambassad i Baku. När ambassaden är obemannad bör svenska medborgare i behov av akut konsulär hjälp kontakta UD-jouren i Stockholm på telefon +46 8 405 5005.

 

Buses to Tbilisi leave daily at 21:00 and 23:00 from Baku Bus Station (“Avtovogzal”). The tickets cost 12 AZN. 
You can buy a ticket online here. Unfortunately, the site operates only in Azerbaijani, so you should ask a local to help you. Try to buy it beforehand at least one day before, so you can reserve a seat. If you can’t buy it online, then you have to go to the Bus Station(“Avtovagzal”) and buy it in the ticket office. The price is the same.

If you didn’t buy a ticket beforehand and the tickets are not available neither online nor in the ticket office, then you can go directly to the place where Tbilisi buses stop and bargain with the driver. It could be better if you go with local, so you don’t get fooled with the high price.

Bus is the fastest way to reach Tbilisi if you’re not thinking about airway option. It takes 8-9 hours to reach Tbilisi. On the border the buses get checked by the national customs and that’s the only reason your trip can take more time than 8 hours. However, the checking time of the buses take no more than 1 hour usually.

 
Trains to Tbilisi from Baku leave daily at 20:30 from the Railway Station which is situated right at “28th May” metro station. The website is available in 3 languages: Azerbaijani, Russian and English. The system is very easy to use and you can buy a ticket online. You can find instructions and usage rules here.

You can also buy a ticket right from the ticket office in the Railway Station. Please also keep in mind that cashiers in the ticket office might say a higher price for the ticket, so if they tell you 32 AZN instead of 29 AZN, please refuse to pay more. Tell the cashier to show you the display monitor of their computer, where you can see the real price of the ticket, so you can be sure about it.

Arrival time to Tbilisi is 10:45 (Tbilisi time), so it makes 15 hours overnight trip

 

Index Info
Cost of Living Index (Excl.Rent): 28.33
Rent Index: 10.53
Groceries Index: 23.25
Restaurants Index: 30.52
Cost of Living Plus Rent Index: 19.79
Local Purchasing Power: 31.63
Restaurants [ Edit ] Avg.
Meal, Inexpensive Restaurant 8.00 man
Meal for 2 People, Mid-range Restaurant, Three-course 45.00 man
McMeal at McDonalds (or Equivalent Combo Meal) 7.70 man
Domestic Beer (0.5 liter draught) 1.50 man
Imported Beer (0.33 liter bottle) 3.00 man
Cappuccino (regular) 3.94 man
Coke/Pepsi (0.33 liter bottle) 0.67 man
Water (0.33 liter bottle) 0.38 man
Markets [ Edit ] Avg.
Milk (regular), (1 liter) 1.37 man
Loaf of Fresh White Bread (500g) 0.45 man
Rice (white), (1kg) 1.92 man
Eggs (12) 2.04 man
Local Cheese (1kg) 4.84 man
Chicken Breasts (Boneless, Skinless), (1kg) 4.67 man
Beef Round (1kg) (or Equivalent Back Leg Red Meat) 9.44 man
Apples (1kg) 1.05 man
Banana (1kg) 2.44 man
Oranges (1kg) 2.24 man
Tomato (1kg) 2.21 man
Potato (1kg) 0.72 man
Onion (1kg) 0.52 man
Lettuce (1 head) 0.54 man
Water (1.5 liter bottle) 0.72 man
Bottle of Wine (Mid-Range) 8.00 man
Domestic Beer (0.5 liter bottle) 1.43 man
Imported Beer (0.33 liter bottle) 2.92 man
Pack of Cigarettes (Marlboro) 4.00 man
Transportation [ Edit ] Avg.
One-way Ticket (Local Transport) 0.20 man
Monthly Pass (Regular Price) 15.00 man
Taxi Start (Normal Tariff) 1.00 man
Taxi 1km (Normal Tariff) 0.70 man
Taxi 1hour Waiting (Normal Tariff) 3.00 man
Gasoline (1 liter) 0.72 man

 

4,8 öre

58,8 C

4:77 kr

14,3 öre

2:94 USD

23:85 kr

23,8 öre

5:88 USD

47:70 kr

5,88 C

47,7 öre

11:76 USD

95:40 kr

11,8 C

95,4 öre

29:41 USD

238:50 kr

29,4 C

2:38 kr

58:82 USD

477:00 kr

170 AZN = 100 USD