Train Information

Tag Information.doc-WORD

[c] 2005 Torbjörn Sjövall  City in China
KUNMING
Shilin
DALI
ZHONGDIAN
Qiaotou
LIJIANG
Panzhihua
EMEISHAN
LESHAN
CHENGDU
XIAN
LUOYANG
WUHAN
GUILIN
Yangshuo
Liuzhou
NANNING
PINGXIANG