Myntauktion 9 april 2009
Nr Valör Årtal  Anm kv Min pris Säljare
1 USA ½ dollar 1876 90% silver 2 50 1
2 USA ½ dollar 1902 90% silver 2 25
3 USA ½ dollar 1936 90% silver 3 15
4 USA ½ dollar 1959 90% silver 4 20
5 USA 1/4 dollar 1899 90% silver 4 15
6 USA 1/4 dollar 1941 90% silver 3 10
7 USA 10 cent 1876CC 90% silver 3/4 50
8 USA 10 cent 1913 90% silver 4 15
9 USA 2 st, 10 cent 1917/42 90% silver 4 15
10 USA 2 st, 10 cent 1940/44 90% silver 1944 med D 4 15
11 USA 5 cent 1898 5 5
12 NORGE 5 öre 1908 4 70
13 NORGE 5 öre 1943 8 25
14 NORGE 1 skilling 1870 5/6 20
15 NORGE 5 öre 1878 5 20
16 NORGE 5 öre 1911 kanthack 4 15
17  NORGE 2 öre 1911 4 15
18 NORGE 2 öre 1912 3 15
19 NORGE 2 st 2 öre 1876/97 2-3 20
20 NORGE 2 st 2 öre 1884/02 3-4 20
21 DANMARK 25 öre 1891 3 75
22 DANMARK 1 öre 1887 5 30
23 DANMARK 25 öre 1921 4 20
24 DANMARK 1 skilling 1872 kanthack 4/5 20
25 DANMARK 1 skilling 1870 kanthack 5 20
26 DANMARK 2 öre 1914 6 15
27 DANMARK 2 st 2 öre 1897/18 ca4 10
28 DANMARK 1 kr 1926 4 15
29 SPANIEN 5 pesetas 1871 kontramarkerad 5 100
30 USA, myntblad 30
31 GREKLAND, myntblad 10
32 TJECKOSLOVAKIEN, myntblad 10
33 USA ½ dollar 1826 90% silver 4 250
34 ENGLAND 2 skilling 1955 7 5 2
35 USA ½ dollar 1972 7 5
36 COLOMBIA 25 centavos 1963 6 5
37 CANADA Årsset 1972 3 av 5 mynt kvar 6-8 10
38 CANADA Årsset 1973 3 av 5 mynt kvar 5-6 10
39 CANADA Årsset 1974 4 av 6 mynt kvar 6-7 10
40 CANADA Årsset 1978 mjukplast 10 15
41 CANADA Årsset 1977 mjukplast 10 15
42 1/24 riksdaler 1812 kantskada 3 75 3
43 10 öre 1859 4/2 48
44 10 öre 1872 4/5 280
45 5 öre 1900 4 38
46 50 öre 1935 patina 7 48
47 25 öre 1946 ändrad 6 2 3
48 2 öre 1950 järn 7 3
49 ITALIEN 500 lire 1960 silver 5 16
50 SOVJET 1 rubel 1991 9 16
51 MEDALJ Europa 1998 9 25
52 SCHWEIZ 5 + 20 rappen 1883,97 samt 5 franc 1983 vk 75
Nr Valör Årtal  Anm kv Min pris Säljare
53 1 kr 1875 3 14
54 Album med mynt 10 4
55  34 st 1 kr 40% 2 st 10 öre 40% 170
56 Plåtask med mynt 10
57 Ca 15 st Oscar II 5-2 öre 10
58 Burk med 5 öre Gustav V 10
59 124 st svenska och utl. Mynt i plastblad vk 15 5
60 33 st utländska mynt i plastblad vk 5
61 TURKIET 1 kurus 1967 7 5
62 THAILAND 2 MYNT 6 5
63 ENGLAND 1 penny 1948 6 3
64 NORGE 1 kr 1974 8 3
65 NYA ZEELAND 1 dollar 1971 8/9 15
66 SOVJET 20 kopek 1932 4 5
67 DANMARK 1 ÖRE 1922 5 10
68 TYSKLAND 1 pfennig scheidem. 1860A 3 5
69 BRASILIEN 40 reis 1828 ÄRG 2 5
70 SEDEL TYSKLAND 1000 mark 1910 4 15
71 1 öre 1899 4/5 5
72 2 öre SM 1759 3 55
73 SEDLAR 2 st 5 kr 1947/52 4-5 15
74 SEDLAR 5 ST 10 kr 1972 samt 1979,80,81,84 6-7 50
75 INDIEN 1 quarter anna 1835 East India Company 4 40
76 SEDEL ÖSTERRIKE-UNGERN 1902 1000 kronen 4 12
77 MONACO 10 centimes 1962 7 15
78 En påse med utl. Mynt o medaljer samt svenska medaljer 10
79 10 kr 1992 10 20 6
80 5 kr 1992 9 10
81 5 kr 1959 jubileum 5 25
82 50 öre 1920 rund nolla 4 60
83 3 st 50 öre 1920,21 samt 1947 ca4 15
84 1 kr 1936 7/8 35
85 1 öre 1898 8 60
86 5 kr 1980 9 10
87 5 öre 1969 Västerås, liten ärgfl. 8 50
88 2/3 skilling banco 1835 2 10
89 1/6 skilling 1832 4 20
90 1/4 skilling 1803 2 5
91 1/4 skilling 1807 2 5
92 50 öre 1877 2 30
93 10 öre 1874 5 70
94 50 öre 1950 8 25
95 5 öre 1917 4/5 50
96 5 kr 1986 9 10
97 5 kr 1981 9 10
98 2 kr 1912 5 30
99 5 kr 1980 9 10
100 5 kr 1987 9 10
101 5 öre 1875 75 på 74 3 120