Myntauktion 10 september 2009
Nr Valör Årtal  Anm kv Min pris Säljare
1 USA ½ dollar 1876 90% silver 2 30 1
2 USA ½ dollar 1902 90% silver 2/3 15
3 USA ½ dollar 1959 90% silver 5 15
4 USA 1/4 dollar 1941 90% silver 3 5
5 USA 10 cent 1913 90% silver 4 8
6 USA 2 st, 10 cent 1917/42 90% silver 4-5 8
7 USA 2 st, 10 cent 1940/44 90% silver 1944 med D 4 8
8 NORGE 5 öre 1911 kanthack 4 10
9 NORGE 2 st 2 öre 1876/97 ca 4 15
10 NORGE 2 st 2 öre 1884/02 3-4 10
11 NORGE 2 st 2 öre 1911/12 ca 4 10
12 DANMARK 3 st 10 öre 1894 och 1907 och 1912 ca4 10
13 DANMARK 5 st 10 öre ca1930 3-5 15
14 DANMARK ½ krona 1925 6 15
15 DANMARK ½ krona 1926 4 80
16 DANMARK 1 kr 1926 4 10
17  DANMARK 1 kr 1925 3 8
18 DANMARK 1 kr 1947 5 8
19 DANMARK 5 öre 1945 zink 4 50
20 DANMARK 2 öre 1914 6-7 15
21 DANMARK 7 st. 2 öre vk 15
22 DANMARK 2 st. 1 skilling 1860/63 ca 4 25
23 Ask med polletter 20
24 Silvermynt var. Halt 90
25 Sedlar 1 x 10 kr + 2 x 5 kr 1945,1950,1953 2-8 10
26 Myntkatalog Riibe nr 18 1990tal 20
27 1 öre sm 1750 4-5 100
28 2 öre sm 1759 3 50
29 ½ skilling riksgälds 1800 bucklig 3 20
30 ½ skilling  1819 hack 4 20
31 Minnesjetong Sporrong 1975 Medaljmenecaterna 10
32 2:a pris i Triangelskjutning 10
33 Tre tomma myntalbum 10
34 1/4 skilling + 4 skilling banco 1803/49 1,2/3 20 2
35 1 kr 1939 9 30
36 1 kr + 2 st 2 kr 1968 samt 1947 och 1945 7-9 45
37 5 kr 1935 jubileum 8 70
38 5 kr 1962 jubileum 8 110
39 5 kr 1995 jubileum 10 10
40 Lokalmynt 10 kr Sigtuna 1982 9 12
41 Medalj Johannes Paulus II silver 9 50
42 Ask med div. utl mynt 10
43 Ask med div. utl mynt 30
44 Sedel 10 kr 1923 2 50
45 Sedellot med 5 st. utländska 1950-74 USA,Norge,Danmark,Ö-rike vk 55
46 DANMARK 1 x 1 kr + 2 x 2 kr 1942 1954,1956 vk 6
47 50 öre 1961 8 10 3
48 10 öre 1902 5 15
49 10 öre 1940 ompunsat G 5 35
50 1 öre 1909 stort kors 8 100
51 10 öre 1950 8/9 10
52 50 öre 1940 nickel 5/6 10
Nr Valör Årtal  Anm kv Min pris Säljare
53 1 kr 1934 5 20
54 25 öre 1927 8 100
55  2 öre 1950 järn 8 15
56 25 öre 1941 nickel 8 40
57 5 öre 1950 järn, streck u. kronan 8 50
58 2 kr 1924 4/5 40
59 1 öre 1937 ompunsad frånsida 3 15
60 50 öre 1875 3 15
61 10 öre 1927 01/0 av Selins mynthandel 7 100
62 1 öre 1942 ljust järn 9 40
63 1 öre 1944 järn 9 50
64 1 öre 1959 5'9 7 100
65 5 öre 1949 järn 8 75
66 5 öre 1947 järn 8 100
67 10 öre 1946/45 3/4 25
68 10 öre 1945 TS på G 3 20
69 10 öre 1947 nickel 7 10
70 50 öre 1946 8 40
71 25 öre 1910 litet kors 2 25
72 1/4 skilling 1802 ärg 3 10
73 1/12 skilling 1812 4 20
74 1/12 skilling 1802 4 15
75 1/6 skilling banco 1847 3/4 12
76 ½ skilling 1829 2/3 10
77 1 skilling  1805 på 2 ör sm 1776 4 45
78 ½ skilling 1822 3 20
79 1/16 rd specie 1852 2 15
80 ½ skilling 1828 2 10
81 2 öre 1858 hack.plantsfel 2 5
82 1/4 skilling 1820 5 25
83 1/6 skilling banco 1849 plantsfel 4 25
84 2 kr 1876 3 45
85 10 kr 1972 8/9 45
86 5 kr 1954 omvänd randprägling 8/9 35
87 5 kr 1955 omvänd randprägling 8 30
88 2 kr 1904 3 45
89 2 kr 1948 smärre hant m prägl glans 9 50
90 2 kr 1939 smärre hant m prägl glans 9 75
91 2 kr 1936 7/9 50
92 1 kr 1947 8 20
93 1 kr 1940 8/9 35
94 1 kr 1939 7/8 25
95 1 kr 1916/15 3 35
96 2 kr 1877 3/4 50
97 5 öre 1926 fylligt kors 4 5
98 50 + 25 + 10 + 5 öre 1976 vk 5
99 ½ öre 1858 snf 145 e 4/5 10
100 50 öre 1962 8/9 60
101 1 kr 1968 silver 7/8 15