2006-01-10

Valutor slutet 1:a Värds kriget 1918.

Region Valuta Vikt per enhet Kurs kr Guldpriset baseras..
Syd o Central Amerikanska MU Peso m.fl. 1,4516129 gram 3,60000 9 g guld = 6:20 P
Japanska Kejsardömet Yen 0,7500000 gram 1,86000 3 g guld = 4:00 Y
Ryssland Rubel 0,7741935 gram 1,92000 24 g guld = 31:00 R
Europeiska Mynt Unionen Francs m.fl. 0,2903226 gram 0.72000 9 g guld = 31:00 FF
Tyska Riket Mark 0,3584229 gram 0,88888 1 g guld = 2:79 M
Österrike / Ungern Corona 0,3048780 gram 0,75610 1 g guld = 3:28 Cr
Nordiska Mynt Unionen Kronor 0,4032258 gram 1,00000 1 g guld = 2:48 kr