Myntauktion 14 oktober 2010
Nr Valör Årtal  Anm kv Min pris Säljare
1 Plastblad med mynt från Kenya 10 st. mynt vk 6 1
2 Plastblad med mynt från tre länder DDR, Kazakstan,Vatikanen vk 6
3 Plastblad med mynt från två länder Malta och Jersey vk 8
4 Plastblad med mynt från sex länder vk 8
5 Plastblad med mynt från två länder Uruguay 20 st. Libanon 16 vk 6
6 Plastblad med mynt från tre länder Belgien, Italien vk 6
7 Plastblad med mynt från 5 olika länder vk 6
8 Plastblad med mynt från två länder Tyskland, Schweiz vk 10
9 Plastblad med 12 olika spelpolletter vk 5
10 Plastblad med 12 olika spelpolletter vk 5
11 6 st 1 kr 80% silver vk 100
12 21 st 1 kr 40% vk 165
13 4 st medaljer vk 10
14 RYSSLAND 10 kopek 1903 tunnar repor 8 20
15 USA Mynt med olika valörer olika år vk 15
16 10 öre 1874 4 120 2
17  10 öre 1894 kort tvärarm 3 20
18 Sparbanksmedalj Skåne Skåne 7/8 10
19 ENGLAND  crown 1952 kopparnickel 4/5 40
20 DANMARK 25 öre 1941 4 20
21 DANMARK 25 öre 1945 4 20
22 TYSKLAND 5 olika 5 mark 1960-89 vk 40
23 NEDELÄNDSKA OSTINDIEN ½ cent 1859 Java,Malaysia 4 20
24 NEDELÄNDSKA OSTINDIEN 1/4 stuiv. 1825 2/3 20
25 2 öre 1608 kantförl. Plantsskada 4 175 3
26 1 daler s.m. "flink och färdig" 1718 4 30
27 2 st 2 öre s.m. 1749,58 3,4 60
28 1/12 skilling 1808 5 15
29 1/3 skilling banco 1837 3 15
30 50 öre 1875 2/3 20
31 50 öre 1933 delvis spegel 8 135
32 25 öre 1910 stort kors 4 30
33 25 öre 1940 stor nolla, silver 6 25
34 ½ öre  1858/57 8 10
35 1 öre 1884 kantskada + rengjord 4 10
36 1 kr 1915 tre tvärstaplar på w 5 50
37 1 kr 1931 7/8 35
38 1 kr 1932 6/7 30
39 1 kr 1939 9 30
40 1 kr 1941 7/8 25
41 2 kr 1878 med o 3 45
42 2 kr 1897 3 50
43 2 kr 1906 4 60
44 2 kr 1910 3 45
45 USA ½ dollar jubileum 1893 12,5 gr 90%  uppl. 1.5 m 4/5 40
46 TYSKLAND 1 reichspf. + 2 reichsm. 1928,39 39J 8 gr. 62,5%, 28A 3-4 35
47 MEXICO 1 peso 1960 16 gr. 10% 4 30
48 Stor på med ramar från jub.mynt 10 4
49 Silvermynt Johannes Paulus II utan valör 8/9 30
50 Silvermynt Benedictus XV utan valör 8 30
51 Silvermynt Leo XII utan valör 8/9 30
52 2 st Sparbanksmedaljer 1960 8 5
 
Nr Valör Årtal  Anm kv Min pris Säljare
53 USA 1/4 dollar + 2 st. dimes 1978,98 wyoming vk 5
54 2 kr 1961 6 2
55  50 kr 1976 jub. Repor 8 50
56 5 kr 1966 8 5
57 COOK ISLAND 10 dollar proof 2009 1,24 gr guld . Mynthuset 10 50
58 SAMOA 10 dollar proof 1,24 gr guld . Mynthuset? 10 50
59 Silvermedalj  "Orient express" 6 20
60 Påse med blandade mynt och ramar 5
61 DANMARK Moderna mynt nominellt 53,50 Dkr 10
62 2 st 2 kr 1954 10
63 2 kr 1955 5
64 4 st 2 kr 1956 20
65 6 st 2 kr 1957 25
66 5 st 2 kr 1958 25
67 3 st 2 kr 1959 15
68 ENGLAND 6 st 10 pence vk 2
69 NORGE Påse med norska 1 kr 56 st moderna  10
70 Påse med 11 st 1 kr + 4 st. 50 öre 40% 50
71 USA 4 st 1/4 dolar + 1 cent 5
72 Spårvägspolletter Jönköping 12 st 60
73 Sandhillskassett  ocirulerade mynt 1979 10 10
74 Jungfruöarna utan valör  2004 olympic games proof 10 40
75 Europa medalj i silver 1999 proof 10 25
76 Liten pärm med svenska mynt Bl.a. 4 st 1942 åub vk 700
77 Två myntsystem med utl. Mynt många fack, sammet vk 500
78 Fyndlåda med plastblad, mynt, utl. Sedlar + samlartallrik 200
79 10 öre 1947 nickel obet. Fläck 8 10 5
80 25 öre 1953 7/8 10
81 1 öre  1936 kort 6 9 25
82 1 öre 1942 ljust järn 6 10
83 2 st 10 öre  1938 liten o stor 3 4 10
84 10 öre 1937 9 25
85 5 öre 1950 streck under kronan 8 25
86 1 öre 1879 4 40
87 1/6 öre sm 1715 2 10
88 1/4 skilling 1828 3 10
89 1/16 riksdaler specie 1851 2 20
90 3 st 1/6 skilling banco 1840,47 och 1854 vk 20
91 2 öre  1872 2 10
92 5 öre 1917 4 20
93 1 kr 1940 stort G 3 25
94 1 kr 1940 smf 59 a 6/7 25
95 10 öre 1946 på 1945 3 20
96 1/12 skilling 1812 4 20
97 1 öre 1944 något korr. 8 10
98 1/6 skilling 1830 2 10
99 1/6 öre sm 1666 3 25
100 1 skilling  1805 på 2 öre sm 1776 3 40