Myntauktion 18 november 2010
Nr Valör Årtal  Anm kv Min pris Säljare
1 Plastblad med mynt  Malta och Jersey vk 6 1
2 Plastblad med mynt från sju länder vk 6
3 Plastblad med mynt från Kenya 10 st. mynt vk 6
4 Plastblad med spelpoletter 12 olika vk 6
5 Plastblad med spelpoletter 12 olika vk 6
6 Årsset i Sandhillkassett 1978 10 10
7 Årsset i Hårdplast 1995 med FN 5 kr 10 20
8 2 kr 1890 3 50
9 2 kr 1876 3 50
10 ½ skilling 1815 3 20
11 1 skilling banco 1836 korroderad 4 10
12 10 öre 1944 klump på nollan 4 5
13 10 öre 1946 på 1945 3 5
14 DANMARK 1 krona 1925 4 6
15 DANMARK 5 öre 1942 zink 4 6
16 NORGE 50 öre 1955 6 6
17  NORGE 2 öre 1899 4/5 6
18 LOT USA 8 mynt i olika valörer ½ dollar till 1 cent vk 6
19 15 st 2 kr 40% silver 300
20 22 st 1 kr 40% silver 220
21 5 st 1 kr 80% silver 100
22 Stor silvermedalj silverhalten okänd 36 gr 6 25
23 NORGE 25 kr  1970 silver 28 gr. Frigjöringen 9 100
24 50 öre 1883 rengjord 4 12 2
25 50 öre 1906 2 12
26 50 öre 1911 2 15
27 50 öre 1912 3 15
28 50 öre 1914 2 15
29 50 öre 1916 2 15
30 50 öre 1919 3 10
31 50 öre 1920 3 10
32 50 öre 1921 nickel 3 10
33 50 öre 1924 nickel 2/3 12
34 50 öre 1928 7 20
35 50 öre 1931 8/9 20
36 50 öre 1933 3 12
37 50 öre 1934 4 10
38 50 öre 1938 3 12
39 50 öre 1940 nickel stort G 2 5
40 50 öre 1940 nickel litet G 3 5
41 50 öre 1945 5/6 5
42 50 öre 1946 5/6 5
43 50 öre 1946 nickel 4 20
44 50 öre 1947 silver 6 10
45 50 öre 1947 nickel 3 5
46 50 öre 1947 nickel 4 5
47 50 öre 1949 8 12
48 50 öre 1952 8 10
49 50 öre 1953 7/8 5
50 50 öre 1953 7 5
51 50 öre 1954 8 3
52 50 öre 1955 4 3
Nr Valör Årtal  Anm kv Min pris Säljare
53 50 öre 1956 8/9 6
54 50 öre 1956 7 6
55  50 öre 1957 8 10
56 50 öre 1961 8 5
57 50 öre 1968 4 1
58 50 öre 1970 8 1
59 25 öre 1904 2/3 10
60 25 öre 1939 litet kanhack 8 30
61 25 öre 1938 8 30
62 25 öre 1940 6 25
63 25 öre 1921 nickel 5 10
64 25 öre 1932 7/8 25
65 25 öre 1937 liten fläck 9 30
66 25 öre 1910 stort kors 2 15
67 25 öre 1914 3 5
68 25 öre 1902 2 5
69 25 öre 1877 2 60
70 2 kr 1897 jubileum 6 50 3
71 5 kr 1952 jubileum 5 90
72 5 kr 1959 jubileum 7 30
73 5 kr 1966 jubileum 7 25
74 2 öre  1888 Lauer leksaksmynt 7 20
75 DANMARK 10 öre 1903 3 10
76 DANMARK 25 öre 1915 3/4 10
77 DANMARK 1 kr 1958 8/9 15
78 DANMARK 2 kr 1952 7/8 15
79 NORGE 2 skilling 1801 2/1 65
80 NORGE 2 öre 1899 2 10
81 SOVJET 1 rubel 1965 5 15
82 SOVJET 1 rubel 1970 jubileum 4/5 15
83 Platspåse med mynt fr. Kanada 5
84 625 st 10 öre 40% 1250 4
85 36 st 25 öre 60% 200
86 10 st 1 kr 80% + 1 st 2 kr 40% 260
87 120 st. 1 kr 40% 1350
88 123 st. 1 kr 40% 1350
89 921 st 25 öre 40% 3500
90 11 st 2 kr  nickel 22
91 1/24 riksdaler 1779 2/3 125
92 2 öre sm 1761 3 60
93 1 skilling  1819 2 20
94 1 öre 1867 4/3 15
95 25 öre 1936 spräckt G 3 25
96 50 öre 1928 4/5 35
97 50 öre 1943 7/8 35
98 1 kr 1901 putsad 4/5 75
99 1 kr 1939 liten fläck 8 40
100 2 kr 1897 4/5 100
101 2 kr 1935 8/9 130
102 50 riksdaler  1988 jub. Saint Barthelemy 8/9 75
103  SOVJET 1 rubel 1965 jub.  5 10
104 Minnesmedalj "Hjälp till Finland" 1940 fläck 8 10
Nr Valör Årtal  Anm kv Min pris Säljare
105 SCHWEIZ 1 franc 1943 silver 8 30
106 ISLE OF MAN ½ PENNY 1976 8 8
107 BAILIWICK OF JERSEY ½ penny 1971 8/9 8
108 RYSSLAND 1 kopek 1842 4 35
109 RYSSLAND ½ kopek 1912 5/6 20
110 RYSSLAND 3 kopek 1913 4/5 20
111 ÖSTERRIKE  2 st 1 groschen 1925,28 ca6 15
112 TYSKLAND 5 mark 1980 jubileum 7/8 40
113  USA ½ dollar  1934 silver myntort S 3/4 40
114 POLEN  200 zlote 1974 jubileum 7/8 25
115 ISRAEL 10 lirot 1970 jubileum 26 gr 90% silver 9 100
116 2 st. 1 öre 1867,70 ca4 25
117 2 öre 1857 4 15
118 FINLAND 25 penniä 1913 4 12
119 ITALIEN 3 ST MYNT 1921-24 20 CENT, 1 LIRA,2LIRE ca3 22
120 Medalj i Sandhillskassett 1974 silver Sveriges mynt präglas 10 30 5
121 2 kr 1939 8 45
122 ½ skilling 1801 4 25
123 Sparbanksmedalj 1961 Landskrona 8/9 10
124 Myntverkets årsset i mjukplast 1977 10 8
125 Myntverkets årsset i mjukplast 1976 10 8
126 Myntverkets årsset i mjukplast 1977 10 8
127 Sedel 10 kr 1968 jubileum 9 15