Myntauktion 8 april 2010
Nr Valör Årtal  Anm kv Min pris Säljare
1 Plastblad med mynt från 9 länder vk 10 1
2 Plastblad med mynt från Malta vk 8  
3 Plastblad med mynt från Israel vk 8  
4 Plastblad med mynt från tre länder vk 8  
5 Plastblad med mynt från fem länder vk 8  
6 Plastblad med mynt från tre länder vk 5  
7 TYSKLAND 7 jubileumsmynt vk 10  
8 NORGE 3 st. 5 öre + Danmark 1 st 1937,43,53,30 vk 5  
9 Gymnastikplakett i silver 9 20  
10 Gymnastikplakett i silver 9 20  
11 Skyttemedalj J.C Lemchen 9 10  
12 Medalj Jönk. Läns hushållningssäll. 9 10  
13 Platspåsem med blandade kopparm. mer än 1 kg 12  
14 Medalj Kungl Mynt o Justeringsverket 85% silver 9 40  
15 5 kr 1966 jubileum 8 20 2
16 2 kr 1946 7/8 20  
17  2 kr 1939 7 40  
18 2 kr 1931 6/7 50  
19 1 öre 1918 3 10  
20 1 öre 1946 8 5  
21 1 öre 1929 rak 2 7 15  
22 1 öre 1938 6 10  
23 1 öre 1897 7/8 25  
24 1 öre 1871 4 10  
25 Sedel 5 kr 1978 9 8  
26 Sedel 5 kr 1967 9 10  
27 Sedel 10 kr 1981 9 15  
28 Sedel 10 kr 1984 9 15  
29 BAHAMAS Proofset i rött etui småfläckiga mynt 10 330 3
30 Medalj Sverige i koppar 1976 300 gr. Utg. I Danmark 9 49  
31 Medalj Högerpartiet 33 mm diameter 9 9  
32 1 öre 1668 kantförluster 4 175  
33 1 öre 1955 8/9 4  
34 DANMARK Två skilling dansk 1669 ärgfläck 3 175  
35 DANMARK 10 öre 1891 3 24  
36 DANMARK 2 kr  1906 jubileum tronskiftet 8 98  
37 ENGLAND Lot 3 d 1917, sixp. 1924 florin, half crown 1940 m.m 98  
38 Pollett Nissafors Jernverk 1700-t 2 sk ttt malm Enbom 482 7 130  
39 Pollett Nissafors Jernverk 1700-t 1 sk ttt malm Enbom 483 6/7 130  
40 Pollett Stockholms Ångslup upphöjd 10 öre flaggor 7 68  
41 Pollett Stockholms Ångslup nedsänkt 10 öre mörk pat. 6/7 68  
42 5 öre 1880 2 39  
43 5 öre 1891  på 81, kantskada puts 2 68  
44 PAPUA NYA GUINEA 1 kina 1975 7/8 8  
45 5 kr  1955 5 23 4
46 5 kr 1954 5/6 23  
47 5 öre 1917 4 25  
48 5 öre  1952 7/8 15  
49 1 kr 1940  stort G 4 25  
50 1 kr 1942 åub 4 95  
51 1 kr 1942 åub 4 95  
52 1 kr 1940   6/7 20  
Nr Valör Årtal  Anm kv Min pris Säljare
53 1 kr 1934 7 25  
54 2 kr 1945 mm G 7 20  
55  2 kr 1946 8 25  
56 1 öre 1944 8/9 25  
57 10 öre 1946 på 45 3 15  
58 10 öre 1874 5 90  
59 1 öre 1948 8 12  
60 50 öre 1962 7 10  
61 1 öre 1949 7/8 10  
62 50 öre 1956 7 10  
63 25 öre 1910 litet kors 2 15  
64 10 öre  1976 9/10 5  
65 1 öre 1936 kort 6 9 35  
66 50 öre 1946 nickel 8 35  
67 1 öre 1947 9 25  
68 1 kr 1962 8 20  
69 2 kr 1938 7/8 50  
70 DANMARK 25 öre  1944 zink 4 5  
71 DANMARK 25 öre  1953 4 2  
72 DANMARK 2 kr 1875 3 30  
73 DANMARK 1 KR 1925 3 10  
74 DANMARK 2 kr 1925 2 10  
75 DANMARK ½ KR 1925 5 40  
76 DANMARK ½ KR 1924 3/4 20  
77 DANMARK 10 kr 1972 jub. I sandhillskassett 10 60  
78 KANADA 5 cent 1962 4 4  
79 ENGLAND 1 shilling 1954 4 4  
80 HONG KONG 1 dollar 1973 7 5  
81 TYSKLAND ½ MARK 1917 5 30  
82 IRAN 10 rials 1934 9 10  
83 SINGAPORE 20 cent 1972 9 10  
84 GREKLAND 20 drachmer 1973 8 5  
85 FRANKRIKE 5 centimes 1923 fläck 7 10  
86 KUWAIT 5fils 1967 5 5  
87 HONG KONG 1 dollar 1973 5 5  
88 HONG KONG 50 cents 1967 kh 4 3