Myntauktion 9 september 2010
Nr Valör Årtal  Anm kv Min pris Säljare
1 Plastblad med mynt från Kenya 11 st. mynt vk 10 1
2 Plastblad med mynt från Israel 25 st. mynt vk 10
3 Plastblad med mynt från Malta 16 st. mynt vk 10
4 Plastblad med mynt från Grekland 30 st. mynt vk 10
5 Plastblad med mynt från två länder Uruguay 20 st. Libanon 16 vk 10
6 Plastblad med mynt från två länder Thailand 11 st Colombia 12 vk 10
7 Plastblad med mynt från 7 olika ländeer 33 mynt vk 10
8 Plastblad med mynt från Kanada 25 mynt vk 10
9 Medalj Kungliga Mynt- och Justerings silver 9 20
10 Medalj Jönk. Läns hushållningssäl. brons 8 5
11 Medalj Skjutningens reformator  Lemchen 9 5
12 Polett Karlstads Spritbolag i liter 5 10
13 VENEZUELA 5 Bolivares  90% silver 25 gr. 10
14 SPANIEN 5 pesetas troligtvis falsk 10
15 Påse utländska mynt 10
16 Påse med 173 st 1 kr 40% 1300
17  Påse med 40 st 10 öre 40% 70
18 Påse med 8 st 25 öre 60% 20
19 Påse med 3 st 50 öre 60% 12
20 URUGUAY 50 cent 1943 silver 15
21 DANMARK 10 öre  1886 3/4 150 2
22 NORGE 2 skilling 1870 4 20
23 RYSSLAND 5 kopek 1791 2 25
24 JÜLICH-BERG ½ stuber 1794 (landskap i Tyskland) 2 10
25 Tre st, äldre svenska mynt ca2 5
26 50 kr 1976 jubileumsmynt 9 75
27 2 kr 1892 oflagad,kanhack 3 40
28 6 st stora silvermynt vk 250
29 Påse med 17 st 1 kr 80% vk 320
30 Påse med 14 st 1 kr 40% vk 100
31 4 st 50 öre + 1 st 25 öre 40% vk 20
32 cirka 1 kg kopparmynt 10
33 Liten påse med utländska mynt vk 5
34 2 st 10 kr sedlar  1968 jubileum 7 20
35 2 st 10 kr sedlar  1968 jubileum 8 20
36 3 st 10 kr sedlar 1979,84 8-9 30
37 2 st 5 kr sedlar 1963 8 10
38 2 st 5 kr sedlar 1976 7-9 10
39 Diverse sedlar utl. + svenskt nominellt svenskt 80 kr vk 80
40 Påse med järnmynt vk 1
41 Sedel 50 kr 1959 3 55 3
42 3 st 10 kr sedlar 1939,49 och 1951 vk 35
43 5 kr sedel 1963 8 10
44 MEDALJ Stockholms Stadshus 1974 Int. Frimärksmässan 15
45 MEDALJ Dag Hammarskjöld 1961 10 10
46 MEDALJ Mynttyper Bronsmynt 1984 10 5
47 ENGLAND 25 pence Elisabeth II 1977 Bailwick of Jersey 9 20
48 ENGLAND crown Elisabeth II 1977 9 15
49 ISLE OF MAN Churchill Centenary 1974/75 9 15
50 ENGLAND crown CHURCHILL 1965 jubileum 6/7 15
51 1/6 skilling 1832 4 20
52 5 kr 1996 spegel 10 25
Nr Valör Årtal  Anm kv Min pris Säljare
53 5 kr 1997 spegel 10 25
54 PORTUGAL 200 reis 1887 silver 3 20
55  MEXICO 1 peso 1960 silver 4/5 35
56 USA 25 cent 1937D silver 2 10
57 GUATEMALA 25 cent  1958 silver 72% 4 10
58 DANMARK 16 skilling rm 1856 silver  krona 2 25
59 HOLLAND ½ cent 1917 6 20
60 BULGARIEN 50 stotinik 1891 silver 2 10
61 CAYMAN ÖARNA 1 cent 1972 6 8
62 ITALIEN 200 lire 1993  70 års jubileum 9 15
63 COOK ISLAND 50 pence 1972 5 15
64 SWAZILAND 2 cents 1975 7 8
65 TRINIDAD & TOBAGO 50 cents 1975 spegel 10 35
66 MEDALJ 5 euro  1996  Selma Lagerlöf 8 10
67 Thailändsk oval amulett eller mynt? 25
68 14 st utländska mynt i ramar vk 20 4
69 USA 4 st 1/4 dollar i ramar 1979,1995,2000,2007 vk 10
70 1/32 riksdaler sp 1852/51 ärg 2/3 10 5
71 2 öre sm 1749 4 50
72 1/4 skilling 1802 ärg 3 10
73 1/2 skilling 1821 dubbelpräglad 3/4 20
74 1/12 skilling 1802 3 15
75 1/6 skilling banco 1847 3 15
76 1/6 skilling banco 1854 3 15
77 1/6 skilling banco 1849 ärgfläck 4 15
78 1/4 skilling palmkvist 1833/32 något ärg 3 35
79 1/2 skilling 1828 korroderad 4/5 25
80 1/6 skilling 1830 XIV mindre 2 10
81 2 öre sm 1748 något rengjord 3 35
82 1 öre 1873 3 20
83 1/6 skilling banco 1849 plantsfel 4 15
84 2 öre 1865 3/4 20
85 1 öre 1858 plantsfel 5 25
86 1/4 skilling 1806 3 10
87 1/2 öre 1858 4 10
88 1 skilling banco 1842 plantsfel 2 15
89 1/6 skilling palmkvist 1832 4 20
90 1/4 skilling  1803 putsad 3 10
91 1/4 skilling 1807 2 5
92 1/3 skilling banco 1839 3 15
93 1/6 riksdaler specie 1852 2/3 25
94 1/2 skilling 1828 2/3 15
95 2 öre  1858 putsad,repor 2 5