December 2005

 

Dagordning

  1. Mötets öppnande

  2. Föregående protokoll

  3. Övriga frågor

  4. Jullotteri

  5. Julkaffe

  6. Auktion

Hej alla samlare!

Nästa möte med auktion kommer att hållas den 8 december kl. 18:30. Platsen är som vanligt i källaren på gaveln på Duvgatan 22.

Nu har vi kommit in i julmånaden. Det firar vi med särskilt jullotteri. Det blir alltså inga myntpriser den här gången. Det blir också trevligt julfika som Alvar och Margit bjuder på. Dessutom blir det en stor julauktion med 168 utrop. Vi har nämligen fått in två större samlingar som vi kommer att successivt sälja. Eftersom vi är extra snälla till jul så bjuder vi in medlemmar från andra myntklubbar att bjuda på vår auktion. Vill man sedan bli medlem så betalar man en avgift för både 2005 och 2006.

Vägbeskrivning för nya besökande:

 

Om du kommer från söder så sväng av E4:an ungefär vid Kinnarps Arena där det står ”Österängen”. Kör höger förbi gamla Expressen och följ Birger Jarlsgatan till Duvgatan. (Kör inte ut på motorvägen igen.) Följ denna väg till du ser en vit skylt där det står Duvgatans äldreboende något liknande. Vid korsningen där denna väg går in till Duvgatan finns en källartrappa på kortsidan av ett hyreshus med gaveln mot Duvgatan. Över denna trappa på väggen står det 10-22. Där finns vi nu.

 

Magnus har jour på 070-3103193 om du inte hittar.

 

De som lämnar anbud på auktionsobjekten ska göra detta senast den 7/12. Gör detta till Alvar på telefon 036-12 24 92 eller till Magnus på telefon 070-310 31 93.

 

Styrelsen genom Magnus

 

__________________________________________________________________________________________

 

 

 

November 2005

 

Hej alla samlare !!

 

Nu är det nära till allahelgonhelgen.

Då finns vår förening representerade på Örttugens samlarmässa. Mässan är öppen den 5/11 mellan kl. 10-16 och den 6/11 mellan 10–15. Mässan hålls i Huskvarna Folkets Park. Kom gärna och hälsa på oss. Det brukar finnas andra föreningar och en eller annan mynthandlare där.

 

Vi som står vid bordet ska försöka att värva flera medlemmar och hjälpa till med värderingar av mynt. Förhoppningsvis så vill någon sälja sin samling till klubben eller så vill de att vi säljer deras mynt på vår auktion. Vi kommer också ta med lite egna mynt för försäljning.

 

En och annan hör av sig till vår hemsida. Förhoppningsvis ska även detta leda till att vi får in lite mer mynt.

  

Denna månad är mötet den 10 november 2005 kl. 18:30. Vi samlas i vanliga lokalen på Österängen. Ta med mynt och lämna till auktionen i december! Du som lämnar mynt skriv upp dem på en lista och ange ditt minimipris.

 

De som lämnar anbud på auktionsobjekten ska göra detta senast den 9/11 Gör detta till Alvar på telefon 036-12 24 92 eller till Magnus på telefon 070-310 31 93.

 

Styrelsen genom Magnus

 

Dagordning

 

1.                                     Mötets öppnande

2.                                     Föregående protokoll

3.                                     Övriga frågor

4.                                     (Myntlotteri)

5.                                     Kaffe

6.              Auktion

 

__________________________________________________________________________________________

 

Oktober 2005

 

Hej alla samlare !!

 

Nu börjar hösten att märkas. Vi kan hoppas att lite fler medlemmar rar tid till våra möten. Det är nu tydligt att det börjar bli svårt att få bra material till myntauktionerna. Detta gäller inte bara vår förening. I de fall man får tag i något extra roligt så är priserna därefter. Detta att priserna går upp och ner är ju inget nytt. Men nu är det rätt så länge sedan som priserna på bra mynt steg så mycket som sker just nu. Därför tycker många att det är dyra utrop. Man ska då förstå att de som lämnar in mynt inte vill sälja dem billigare i föreningarna än vad man får när man säljer på t.ex. Internet.

 

Jag ska försöka att skaffa fram lite bättre material till kommande auktioner. Vi rar hoppas att ni bjuder bra i så fall.

Denna månad är mötet den 13 oktober 2005 kl. 18:30. Vi samlas i vanliga lokalen på Österängen

 

Alvar och Bengt har gjort reklam för Föreningen på allmogemarknaden. Förhoppningsvis kommer detta generera lite mynt till föreningen. Några personer har sagt att de ska komma till vårt möte. Ta med mynt och lämna till auktionen i november! Du som lämnar mynt skriv upp dem på en lista och ange ditt minimipris.

 

De som lämnar anbud på auktionsobjekten ska göra detta senast den 12/10 Gör detta till Alvar på telefon 036-12 24 92 eller till Magnus på telefon 070-31031 93. Styrelsen genom Magnus

 

Dagordning

__________________________________________________________________________________________

 

 

 

September 2005

Hej alla samlare !!

 

Nästa möte, som är det första efter sommaren, kommer att hållas den 8 september 2005, kl. 18:30. Bra karta finns på vår hemsida.

Ta med mynt och lämna till auktionen i september! De som lämnar anbud på auktionsobjekten ska göra detta till Alvar på telefon 036-12 24 92 eller till Magnus på telefon 070-310 31 93. Tyvärr kommer det att saknas en Auktionslista för sep 2005 på Hemsidan.

 

Dagordning (prel)

 

1.                                     Mötets öppnande

2.                                     Föregående protokoll

3.                                     Övriga frågor

4.                                     Myntlotteri

5.                                     Kaffe

6.                                     Auktion

 

__________________________________________________________________________________________

 

Aug 2005

 

  • Det beslutades på aprilmötet att vi skulle ha en bytesafton.

  • Den 18 augusti kl. 18.00. håller Klubblokalen öppen. 

  • Du får själv ordna med eget kaffe eller vad du vill ha. 

  • Passa på och byt mynt, sedlar och medaljer med varandra

 

.

 

 

Maj 2005

Hej alla samlare !!

 

Nästa möte, som är det sista innan sommaren, kommer att hållas den 12 maj 2005, kl. 18:30. Vi kommer att hålla till i nya lokalen på Duvgatan . Bra karta finns på vår hemsida. Behöver du bättre vägbeskrivning så kan du ringa på Magnus mobiltelefon som är på under mötet.

 

Föreningen har nu slut på egna mynt. De sista mynten såldes ut under livlig budgivning på april-mötet. Föreningen söker nu lämpliga samlingar som kan säljas på auktionen. Om du känner till att någon vill sälja så tipsa oss i styrelsen. Det beslutades på aprilmötet att vi skulle ha en bytesafton den 18 augusti kl. 18.00. Klubblokalen hålls då öppen. Du får själv ordna med eget kaffe eller vad du vill ha. Passa på och byt mynt, sedlar och medaljer med varandra.

 

Ta med mynt och lämna till auktionen i september! Du kan även lämna in mynt på samlarkvällen den 18 augusti eller till någon i värderings kommittén under sommaren. Du som lämnar mynt skriv upp dem på en lista och ange ditt minimipris.

 

De som lämnar anbud på auktionsobjekten ska göra detta senast den 11/5 Gör detta till Alvar på telefon 036-12 24 92 eller till Magnus på telefon 070-31031 93.

 

Styrelsen genom Magnus

 

Dagordning

 

1.                                     Mötets öppnande

2.                                     Föregående protokoll

3.                                     Övriga frågor

4.                                     Myntlotteri

5.                                     Kaffe

6.                                     Auktion (Tyvärr saknas Auktionslista för Maj 2005)

 

 

 

April 2005

 

Hej alla samlare !!

 

Nästa möte med auktion kommer att hållas den 14 april 2005  kl. 18:30. Vi kommer att hålla till i nya lokalen på Duvgatan . Bra karta finns på vår hemsida.

 

Det är fortfarande några som inte har betalat medlemsavgiften. Om ni fortfarande vill vara med och få listan så betala nästa möte eller via postgirot.

 

Denna gång har vi en spännande lista med både en 1 öre sm 1680 och en riksdaler från 1782. Var med och bjud på dem.

 

 

Bilden är i färg på vår hemsida

Ta med mynt och lämna till auktionen i maj! Du som lämnar mynt skriv upp dem på en lista och ange ditt minimipris.

 

 De som lämnar anbud på auktionsobjekten ska göra detta senast den 13/4. Gör detta till Alvar på telefon 036-12 24 92 eller till Magnus på telefon 070-310 31 93.

 

Styrelsen genom Magnus

 

Dagordning

 

1.                                     Mötets öppnande

2.                                     Föregående protokoll

3.                                     Övriga frågor

4.                                     Myntlotteri

5.                                     Kaffe

6.                                     Auktion

 

 

 

 

 

 

Mars 2005

 

Hej alla samlare!

 

Nästa möte med auktion kommer att hållas den 10 mars 2005 kl. 18:30. Vi kommer att hålla till i nya lokalen på Duvgatan 22.

 

Det förra mötet var ju årsmötet. Det betyder att det är dags att betala medlemsavgiften för 2005. Ni som brukar komma på våra möten kan betala till kassören. Ni som inte brukar komma kan betala in på klubbens postgiro. Det finns en avi medskickad. J ag hoppas att alla vill fortsätta vara med och hjälpa till med att göra klubben större och bättre.

 

Nässjö Myntklubb ordnar tillsammans med frimärksklubben en mynt- och frimärksmässa i Nässjö den 2 april. J ag kommer vara där och försöka sälja lite mynt. Jag tänkte även göra lite reklam för vår klubb. Om det är någon som är intresserad av att hyra ett bord så går det bra. Du kan antingen prata med S-O Stenhammar eller med mig så förmedlar jag kontakten. Jag tycker det är viktigt att vi ökar intresset för mynt och liknande i regionen.


Ta med mynt och lämna till auktionen i april! Du som lämnar mynt skriv upp dem på en lista och ange ditt minimipris.

 

De som lämnar anbud på auktionsobjekten ska göra detta senast den 9/3. Gör detta till Alvar på telefon 036-12 24 92 eller till Magnus på telefon 070-310 31 93.

 

Styrelsen genom Magnus

 

Dagordning

 

1. Mötets öppnande

2. Föregående protokoll

3. Övriga frågor

4. Myntlotteri

5. Kaffe

6. Auktion

 

 

 

 

 Februari 2005

 

 

Årsmöte 2005

 

Som medlem i Jönköpingsbygdens Numismatiska Förening kallas Du till årsmöte.

Mötet blir i nya lokalen på Duvgatan i Jönköping. Tidpunkt är torsdagen den 10 februari  kl. 18:30.

 

       Dagordning

 

1      Val av ordförande till årsmötet

       2      Val av två st. justeringsmän

3      Föregående mötes protokoll

4      Frågan om mötet blivit behörigt utlyst

5      Föredragning av verksamhets- och kassaberättelse för 2004

6      Föredragning av revisionsberättelse för 2004

7      Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen

8      Val av styrelse:

Ordförande( Magnus        Carlsson ett år kvar)

b  Sekreterare för två år

c  Kassör (Sixten Andersson ett år kvar.)

 Klubbmästare för ett år

En styrelseledamot för ett år

f  Två syrelsesuppleanter ett år

9      Val av två revisorer  

10        Val av en revisorsuppleant

11        Val av valberedning

12        Val av värderingskommitté

13        Val av  två kontaktmän

14    Firmatecknare

15    Medlemsavgift 2006

16    Övriga frågor

17       Myntlotteri

18      Auktion

19      Avslutning

                      .

 

 

       VÄLKOMNA        Styrelsen