2009 JAN FEB MAR APR SEP OKT NOV DEC

 

 

 

December 2009

 

Hej alla samlare!

 

Nästa möte med auktion kommer att hållas den 10 december kl. 19:00. Visning av mynt från kl. 18.00. Platsen är som vanligt i källaren på gaveln på Duvgatan 22.

 

Magnus har jour på 070-310 31 93 om du inte hittar.

 

Klubben bjuder de medlemmar som kommer på fika. Dessutom blir det jullotteri med fler vinster än vanligt.

 

Styrelsen kommer att föreslå att vi gör om januarimötet till bytesafton. Det kommer att finnas mynt till försäljning. Är det något särskilt som du söker i en svensk årtalssamling så meddela Magnus detta. Jag har många varianter i gömmorna som kan säljas för en skälig penning. Byteskvällen blir den 14 januari kl. 18.00. Det blir ingen organiserad kaffekokning utan det är upp till var och en att ta med lite fika. Hoppas vi får en trivsam kväll. Dessutom kommer den nya world coins finnas för värdering av utländska mynt.

 

 

Den nya myntboken från Tonkin har kommit. Jag tar med till dem som har beställt. Priset blir 185 kr/st. Mynthandlarna tar 250 kr och Myntkabinettet 298 kr. Det är alltså ett billigt pris för den lite tjockare jubileumsupplagan.

 

 De som lämnar anbud på auktionsobjekten ska göra detta senast den 9/12 för att säkert komma med. Gör detta till Sixten på telefon 036-16 05 04 eller till Magnus på telefon 070-310 31 93 eller genom e-post till skattman@telia.com.

 

Styrelsen genom Magnus som önskar alla God Jul och Gott nytt år.

 

Dagordning

 

1.                                      Mötets öppnande

2.                                      Föregående protokoll

3.                                      Övriga frågor

4.                                      Jullotteri

5.                                      Julkaffe

6.                                      Auktion

 

 

November  2009

 

Hej alla samlare och åter välkomna till vårt månadsmöte med auktion!

 

Detta kommer att ske den 12 november 2009 kl. 19:00.  Vi kommer att hålla till i vanliga lokalen på Österängen.

 

Jag kommer att ha på min mobiltelefon om någon inte hittar.

Numret är 070-310 31 93.

 

Klubben har under allahelgonhelgen varit representerad på Örtugens samlarmässa i Huskvarna. Vi hade väldigt många besök och nu hoppas vi att det mynnar ut i fler medlemmar eller kanske lite inlämnade mynt för försäljning

 

De som lämnar anbud på auktionsobjekten ska göra detta senast den 11/11. Gör detta till Sixten 036-16 05 04 eller Magnus 070-310 319 3. Du kan också skicka e-post till skattman@telia.com senast kl. 15.00 på torsdagen

Vår stående dagordning nedan:

 

Dagordning

 

1.            Mötets öppnande

2.            Föregående protokoll

3.            Övriga frågor

4.            Lotteri 

5.                               Kaffe

6.            Auktion

 

 Lite information             

 

Vi behöver fortfarande objekt till våra auktioner. Dessutom behöver vi flera som ställer upp i styrelsen eller på annat sätt genom att anordna t.ex. föredrag, visningar eller tävlingar. Har du en bra idé så hör av dig till styrelsen.

 

Inför nästa år behövs förstärkning till styrelsen och andra förtroendeposter som t.ex. revisorer. Om inte fler tar ansvar för detta så riskerar vi att så småningom stå utan styrelse. Nu finns chansen att successivt slussas in i verksamheten.

 

 

Välkomna den 12/11!  Styrelse

 

Oktober  2009

 

 

 

ej alla samlare och välkomna till höstens andra möte med auktion!

 

Detta kommer att ske den 8 oktober  2009 kl. 19:00.  Det är alltså det tidigaste datum som det kan bli någon månad. Vi kommer att hålla till i vanliga lokalen på Österängen.

 

Jag kommer att ha på min mobiltelefon om någon inte hittar.  Numret är 070-3103193.

 

Det förra mötet nådde inte tvåsiffrigt i antal besökande. Vi får hoppas att det var en tillfällighet, då det saknades flera som brukar komma på nästan alla möten.

 

De som lämnar anbud på auktionsobjekten ska göra detta senast den 7/10. Gör detta till Sixten 036-160504 eller

Magnus 070-310 319 3. Du kan också skicka e-post till skattman@telia.com senast kl. 15.00 på torsdagen

  

Vår stående dagordning nedan:

 

Dagordning

 

1.            Mötets öppnande

2.            Föregående protokoll

3.            Övriga frågor

4.            Lotteri 

5.                               Kaffe

6.            Auktion

 

Lite information             

 

Vi behöver få in lite fler objekt till våra myntauktioner. Vår förening liksom många andra numismatiska föreningar brottas med detta problemet. Kan vi få in lite fler bättre objekt så blir det lättare att få välbesökta möten. Vi kan väl alla hjälpas åt att titta i gömmorna. Det finns säkert mycket att sälja nu när priserna är högre jämfört med för ett par år sedan.

 

 

Välkomna den 8/10!   Styrelsen

 

September  2009

 

 

 

 

Hej alla samlare och välkomna till höstens första möte med auktion!

 

Detta kommer att ske redan den 10 september  2009 kl. 19:00. Vi kommer att hålla till i vanliga lokalen på Österängen.

 

Jag kommer att ha på min mobiltelefon om någon inte hittar. Numret är 070-3103193.

 

Vi försöker nu att dra igång samlarintresset efter en skön sommar. Hoppas att många kan komma och att ni har möjlighet att lämna lite mynt, sedlar eller liknande som vi kan sälja på våra auktioner. Provisionen är låg, bara en krona per sålt objekt.

 

De som lämnar anbud på auktionsobjekten ska göra detta senast den 9/9. Gör detta till Sixten 036-160504 eller Magnus 070-310 319 3. Du kan också skicka e-post till skattman@telia.com senast kl. 15.00 på torsdagen

 

 

Vår stående dagordning nedan:

 

Dagordning

 

1.            Mötets öppnande
2.            Föregående protokoll
3.            Övriga frågor
4.            Lotteri
5.            Kaffe
6.            Auktion

 

 

Lite information             

 

Det har väl inte hänt så mycket under sommaren. De flesta samlar inte lika intensivt då.

Under hösten har vi som vanligt Allmogemarknaden och Örtugens samlarmässa.

Det är myntmässa i Lund den 26 september.

SNF säljer Anders Frösells samling av medeltidsmynt  den 12 september.

 

Det är myntmässa i Norrköping den 3 oktober och ytterligare en Bonde-auktion på myntkabinettet den 20 november.

 

Det finns alltså många tillfällen att förbättra sin samling i höst förutom att besöka våra möten med auktion.

 

Välkomna! Styrelsen

April 2009

 

 

 

Hej alla samlare!

 

Nästa möte med auktion kommer att hållas skärtorsdagen den 9 april 2009 kl. 19:00. Vi kommer att hålla till i vanliga lokalen på Österängen.

 

Jag kommer att ha på min mobiltelefon om någon inte hittar.

Numret är 070-3103193.

 

Du som inte betalat din medlemsavgift  80 kr för 2009 kan göra det på torsdag eller snarast till pg 34 23 79-5. Glöm inte att ange ditt namn.

 

Helsingborgsmässan  är den 18 april. Den öppnar kl. 11.00. Stefan Harff ansvarar för bussresan dit. Vi brukar åka från Jönköping kl. 7.00 och stanna och fika i Örkelljunga. Senaste nytt om resan får ni på mötet på torsdag.

  

De som lämnar anbud på auktionsobjekten ska göra detta senast den 8/4. Gör detta till Sixten 036-160504 eller Magnus 070-310 319 3. Du kan också skicka e-post till skattman@telia.com senast kl. 15.00 på torsdagen 

 

Dagordning

 

1.            Mötets öppnande

2.            Föregående protokoll

3.            Övriga frågor

4.            Lotteri

6.            Kaffe

7.            Auktion 

 

         

Styrelsen kommer att föreslå att vi ställer in mötet i maj. Det brukar vara svårt att få folk att komma om det är fint väder. Dessutom har vi dåligt med auktionsobjekt. Vi tycker därför att det är bättre att satsa på en bra lista till hösten.

 

Om du inte får en auktionslista till ett möte i maj så vet du att mötet är inställt.

 

Glad Påsk önskar styrelsen!

 

Mars 2009

 

 

 

Hej alla myntintresserade!

 

Vi kommer att hålla nästa möte med auktion torsdagen den 12 mars 2009 kl. 19:00. Vi kommer att hålla till i vanliga lokalen på Österängen.

 

Jag kommer som vanligt att ha på min mobiltelefon om någon inte hittar till källarlokalen på Duvgatan. Numret till mig är 0703-103193.

 

Det förra mötet var ju ett årsmöte. Dessutom var det 40 år sedan som föreningen bildades. Det firade vi med att bjuda alla som kom på en landgång.

 

Årsmötesförhandlingarna utmynnade inte i några överraskningar. Det blev omval för alla som hade haft en förtroendepost innan. Vi tackar för förtroendet.

 

Nu går vi vidare och försöker att driva föreningen i 40 år till. Hoppas att ni alla kan bidra till att föreningen kan fortsätta med sitt intressanta och roliga arbete för numismatiska föremål.

 

Vi har till nästa möte en mycket spännande lista som borde tillgodose de flesta. Hoppas att ni hittar något att bjuda på. Tänk på att det blir allt svårare för alla föreningar att få in bra mynt, sedlar m.m. för klubbauktioner.

 

Silverpriset har skjutit i höjden igen. Nu är det strax under 4 000 kr/kg. En del silvermynt har utropspriser som understiger detta. Passa på!!

 

Jag skickar med inbetalningskort för medlemsavgiften för 2009. Om du betalat tidigare eller betalar direkt på mötet så kan du bortse från denna avi. Hoppas att alla vill fortsätta och vara med även 2009.

 

De som lämnar anbud på auktionsobjekten på bifogad lista ska göra detta senast den 11 mars för att buden säkert ska komma med. Gör detta till Sixten på telefon 036-16 05 04 eller Magnus 0703-103193. Du kan också skicka e-post till skattman@telia.com. E-posten kollas på torsdag eftermiddag.

 

  

Stående dagordning

 

1.    Mötets öppnande

2.    Föregående protokoll

3.    Övriga frågor

4.    Lotteri

5.    Kaffe

6.    Auktion         

 

Hälsningar - Styrelsen genom Magnus

 

Februari 2009 

 

Som medlem i Jönköpingsbygdens Numismatiska Förening kallas Du till årsmöte. Mötet blir i vanliga lokalen i källaren till Duvgatan 22 i Jönköping. Tidpunkt är torsdagen den 12 februari kl. 19:00.

                      

VÄLKOMNA!  Styrelsen

 

Det är dags att betala medlemsavgift för 2009. Avgiften är ?? kr. Om du inte kan betala direkt till kassören så sätt in beloppet på vårt plusgiro

34 23 79-5. Glöm inte skriva ditt namn.

 

Du som är ny!!

Är du intresserad av att bli medlem eller fråga något om mynt eller liknande så kontakta Alvar Eklund på telefonnummer 036-12 24 92 eller Magnus Carlsson  på telefonnummer 070-310 31 93. Du kan också skicka e-post till skattman@telia.com.

     Dagordning

  
1 Val av ordförande för årsmötet
2 Val av sekreterare för årsmötet.
3 Val av två st. justeringsmän
4 Föregående mötes protokoll
5 Frågan om mötet blivit behörigt utlyst
6 Föredragning av verksamhets- och kassaberättelse för 2008
7 Föredragning av revisionsberättelse för 2008
8 Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen
9 Val av styrelse:
a Ordförande
b Sekreterare
c Kassör
d Klubbmästare för ett år
e En styrelseledamot
f Två syrelsesuppleanter
10 Val av två revisorer  
11 Val av en revisorsuppleant
12 Val av valberedning
13 Val av värderingskommitté
14 Val av två kontaktmän
15 Firmatecknare
16 Medlemsavgift 2010
17 Övriga frågor
18 Lotteri
19 Auktion
20 Avslutning

Januari 2009

 

Hej igen efter helgerna!

 

Vi beslutade ju på decembermötet att vi inte skulle ha ett traditionellt möte i januari. Då den 8 januari kommer så tätt inpå helgerna så är det svårt att få ihop en lista till detta datum.

 

Vi kommer i stället att ha en bytesafton den 8/1. Lokalen är öppen från kl. 19.00. Ta med sådant som du vill byta eller sälja eller kanske bara visa upp.

 

Vi kommer inte heller att ordna med något fika. Men det går bra att ta med eget.

 

I februari är det årsmöte och då fyller föreningen 40 år. Vi ska försöka att fira detta lite extra. Ta gärna med mynt eller liknande som du vill få sålt på detta möte.

 

Ni som tidigare har lämnat in auktionsobjekt kommer få med dem i februari.

 

Gott Nytt År

 

Från Styrelsen