Omvandla mellan olika koordinatsystem : RT90
SkogsSverige 2015 2016 Trädportalen
Under åren 2013-2015 medverkar Skogsstyrelsen i ett arbetsmarknadsprojekt och de ansvarar för cirka 30 personer som är uppdelade i sju arbetslag. Genom ett samarbete mellan Skogsstyrelsen och Länsstyrelsen kommer arbetslagen att utföra inventeringar av skyddsvärda träd i Nässjö, Sävsjö, Värnamo, Vaggeryd och Gislaveds kommuner. 
(130502) - 130905
Under sommaren och hösten kommer inventeringarna att genomföras i den norra delen av Nässjö kommun, i den norra delen av Sävsjö kommun, i de sydöstra delarna av Värnamo kommun, i de sydvästra delarna av Gislaveds kommun och i de norra delarna av Vaggeryds kommun. Inventeringarna kommer att pågå till våren 2015 och förhoppningen är att ovan nämnda kommuner inklusive Gnosjö kommun ska bli färdiginventerade. Utöver arbetslagens inventeringar genomför Länsstyrelsen en inventering i de norra delarna av Gislaveds kommun, Naturskyddsföreningen genomför en inventering i Vetlanda kommun och Gislaveds kommun genomför en inventering av skyddsvärda träd i några av sina tätorter.
bilder -269 med text. Slideshow bilder 270- utan text.
Visning av 10 bilder i taget [sid 00-29]

Positionering av riksskogstaxeringens permanenta provytor

130911-131220
  • Riksskogstaxeringen är en stickprovsinventering. Ett slumpvis urval av provytor inventeras och utgör sedan underlag för skattningar av arealer och virkesvolymer.
  • Provytorna är cirkulära (se figur) och är av effektivitetsskäl samlade (klustrade) i sk. trakter. Trakterna har kvadratisk eller rektangulär form och varierande sidlängd i olika delar av landet. Även antalet provytor per trakt varierar över landet.
  • De permanenta trakterna som återinventeras vart 5:e år är utlagda i ett systematiskt nät över landet (slumpvis startpunkt), medan de tillfälliga, som bara inventeras en gång, är slumpvis utlagda med hänsyn tagen till läget av de permanenta trakterna. Se traktutlägget.
Slideshow: Bild 10-339 med text.
Visning av 10 bilder i taget [sid 01-33]

Röd punkt(er) inom 10 meter2 stycken blå pinnar inom 2 meterTrakt centrum - Mät pinnerMätning med GPS (max 30 cm av-vikelse)

Statistik på provytor  *  Eniro kartor

Uppgiften innebär i korthet att i fält navigera sig fram till provytans ungefärliga position. Sedan ska man leta fram provytans centrum, som är utmärkt med en liten aluminiumprofil, och mäta in den med GPS. Inmätningen tar cirka tio minuter om det finns telefonuppkoppling och 20 om uppkoppling saknas. 

Det kan tyckas vara en enkel match, men verkligheten ser annorlunda ut. Provytorna är tidigare inte utlagda med GPS, och noggrannheten i positionsangivelserna är därför inte den bästa. Det kan skilja ända upp till 65 meter (rekord) mellan antagen och verklig position. Det motsvarar en yta på 1,33 ha (hektar). Den lilla aluminiumprofilen är inte mer än ett par centimeter stor och kan vara överväxt av mossa och ris. Det händer att man får krypa omkring på marken för att hitta den.

 
1 Inventerad OK - Ett Försök 194
2 Inventerad OK - Återinventerad 24
3 Inventerad Utan Att Hitta - Återinventerad 8
4 Inventerad Utan Att Hitta - Ett Försök 7
S Totala Områden 233
5 Inte Inventerad - Omöjlig Att Nå 2

[C] Torbjörn Sjövall 20dec 2013

  Vi hjälper IKHP  
140108-140303

Vi har kompletterat Löparspår och Mountain bike banor med nya stolpar och skyltar.
Totalt slog vi ner ca 335 nya stolpar och monterade ca 480 skyltar.
Fördelat på ~118st [
MTB] ~133st [5km] och ~233st [10km]

-

Grenar och toppar (GROT) är ett så kallat tredje sortiment efter timmer och massaved. Enkelt uttryckt är grot det spill som uppstår efter en avverkning. Vanlig miljöhänsyn ska tas som vid alla skogliga åtgärder. För grotuttaget innebär det bland annat att uttaget enbart bör omfatta de vanligaste trädslagen i landskapet. Dessutom bör du lämna minst en femtedel av grenarna och topparna, gärna i soliga lägen. Lämna de grövsta topparna från varje trädslag samt merparten från mindre vanliga trädslag i området. Särskilt viktigt är det att spara de grövsta topparna från tall, ek och asp. Spara ris för att minska körskador där skotaren ska transportera fram riset till väg. Detta är särskilt viktigt om även stubbarna ska tas ut. [:] [.]

-
-
-

 

04-20 mars (10½  dagar)

20-27 mars (4½ dagar)

(N) 28/3-1/4 & (S) 2/4-9/4
    Invånare Yta Land   St Andel Yta
0662 Gislaveds kommun    28 713 1137 20%   0,00%
0617 Gnosjö kommun    9 406 421 8%   0,00%
0643 Habo kommun  10  Apr - 23 Apr (05 dag) 10 975 329 6% ~48 5,87%
0680 Jönköpings kommun  04 Mar- 09 Apr (23 dag) 130 798 1480 26% ~207 26,39%
0642 Mullsjö kommun  24 Apr - 29 Apr (04 dag) 7 039 200 4% ~46 3,57%
0665 Vaggeryds kommun  30 Apr - 19 Maj (11 dag) 13 209 825 15% ~98 14,71%
0683 Värnamo kommun    33 155 1216 22%   0,00%
      5608   ~400 50,53%

Totalt 400 besökta hyggen

Älgskötselområde 8 (20 områden)  t.o.m 140924
Älgskötselområde 1 (07 områden)  t.o.m 141028
Älgskötselområde 4 (07 områden) 6 kvar 141029
5 hyggen x 8 punkter x (4 träslag x 4+2 uppgifter)

140521-141029 -  Reduserad inventering 140612-140811 (8 arbetsdagar under 2 semester månaderna)
Visning av 10 bilder i taget [sid 01-09]
Gruppen har även arbetat med Naturvårdsavtal under ca 1 månad.
Bland annat vid Gagnån från Fagerhult Rv195 ner till Vättern.
Vi hittade stora mängder med Kantareller!

Skogsstyrelsens övriga inventeringar (Jönköping)

SMHI - Mätningar av vatten nivåer i sjöar
Torp inventering - Skärstad området
Utter inventering (Planerad under snö säsongen)
Gränsdragning - Taggtråd borttagning (Naturvård)

150120